ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

            Το σύνολο «Ασκήσεις Ύφους» του Μ.Σ.Θ. σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στον εικαστικό διαγωνισμό: «Εικονογραφώντας το έργο “Η συνέλευση των ζώων” του Γιώργου Κουρουπού». Ο διαγωνισμός αφορά μαθ-ητές/-ήτριες κι απόφοιτους του Μ.Σ.Θ., οι οποί-οι/-ες μπορούν να συμμετάσχουν μ’ ένα ή περισσότερα έργα (ζωγραφική, κατασκευή κ.λ.π.).
Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον κύριο Δημήτρη Τζοβανάκη, καθηγητή εικαστικών στο Μ.Σ.Θ., και τις κυρίες Ναταλία Αχαλάτση και Γεωργία Τέντα, καθηγήτριες του συνόλου «Ασκήσεις Ύφους» του Μ.Σ.Θ..
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ηχογράφηση του έργου «Η συνέλευση των ζώων», που πραγματοποίησε το σύνολο «Μάνος Χατζιδάκις» και την οποία μπορείτε ν’ ακούσετε πατώντας ΕΔΩ, να ενεργοποιήσει δημιουργικά όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της σχολικής κοινότητας του Μ.Σ.Θ..
Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν στην ετήσια έκθεση εικαστικών που διοργανώνει ο κύριος Δημήτρης Τζοβανάκης  και η οποία την τρέχουσα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2015 στο Μ.Σ.Θ..
Όσα έργα επιλεγούν από την τριμελή επιτροπή θα συνοδεύουν την ηχογράφηση του έργου στο youtube του Μ.Σ.Θ., και θα κοσμήσουν το ένθετο του cd, όταν τυπωθεί. Σε κάθε συμμετέχ-ων/-ουσα στον διαγωνισμό θα δοθεί ως αναμνηστικό από ένα cd. Επισημαίνουμε ότι το cd δεν θα πωλείται.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των έργων ορίζεται η 16η Ιανουαρίου 2015. Η κατάθεση των έργων θα γίνει στη γραμματεία του Μ.Σ.Θ. σε κλειστό φάκελο/κουτί με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό «Εικονογραφώντας το έργο “Η συνέλευση των ζώων” του Γιώργου Κουρουπού». Ο φάκελος/Το κουτί θα περιλαμβάνει: i) το/τα έργ-ο/-α, με το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού αναγραμμένο στο πίσω μέρος κάθε έργου, ii) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση που επισυνάπτεται με την παρούσα προκήρυξη. Οι φάκελοι/Τα κουτιά κλειστ-οί/-ά θα παραδοθούν  στην τριμελή επιτροπή, η οποία τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 θ’ αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Μ.Σ.Θ. και θ’ αποστείλει ηλεκτρονικά σ’ όλ-ους/-ες τους/τις συμμετέχ-οντες/-ουσες τ΄αποτελέσματα. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία κι ευχόμαστε η ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ να σας εμπνεύσει και να γίνει αφορμή έκφρασης της δημιουργικής σας φαντασίας!
Είμαστε με χαρά στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή/και διευκρίνιση.
Φιλικά
η τριμελής επιτροπή
Δημήτρης Τζοβανάκης (dimitristzov@gmail.com)
Ναταλία Αχαλκάτση (nataloumpious30@gmail.com)
Γεωργία Τέντα (gtveaarxn@gmail.com)


ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(για μαθ-ητές/-ήτριες του Μ.Σ.Θ.)

Ονοματεπώνυμο μαθ-ητή/-ήτριας:
Τάξη-Τμήμα:
Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα:

Στο πλαίσιο του εικαστικού διαγωνισμού «Εικονογραφώντας το έργο “Η συνέλευση των ζώων” του Γιώργου Κουρουπού» επιτρέπω ν’ αναφερθεί δημόσια -σ’ έντυπο ή/και στο διαδίκτυο- τ’ ονοματεπώνυμο και η τάξη που φοιτά ο/η κηδεμονευόμεν-ός/-ή μου, κι αν επιλεγούν ένα ή περισσότερα έργα  του/της να χρησιμοποιηθούν όπως περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, δίχως οποιαδήποτε αξίωση απ’ τη μεριά μου.
Επίσης, δεσμεύομαι ότι θα τηρήσω τη δωρεάν διανομή του cd, σε περίπτωση που αυτό τυπωθεί.

Θεσσαλονίκη, ………………………………….

Ο/Η μαθ-ητής/-ήτρια                                              Ο/Η κηδεμόνας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(για  απόφοιτους του Μ.Σ.Θ.)
Ονοματεπώνυμο:
Έτος αποφοίτησης:
Τωρινή ενασχόληση:
e-mail:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Στο πλαίσιο του εικαστικού διαγωνισμού «Εικονογραφώντας το έργο “Η συνέλευση των ζώων” του Γιώργου Κουρουπού» επιτρέπω ν’ αναφερθεί δημόσια -σ’ έντυπο ή/και στο διαδίκτυο- τ’ ονοματεπώνυμό μου, κι αν επιλεγούν ένα ή περισσότερα έργα μου να χρησιμοποιηθούν όπως περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, δίχως οποιαδήποτε αξίωση απ’ τη μεριά μου.
Επίσης, δεσμεύομαι ότι θα τηρήσω τη δωρεάν διανομή του cd, σε περίπτωση που αυτό τυπωθεί.

Θεσσαλονίκη, ………………………………….

Ο/Η απόφοιτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου